Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Pakke som inneholder alt du trenger for å lage dine egne øl og cidere fra ekstraktsett.

Innhold:

 • Bryggeskje i plast
 • Gjæringskar med lokk, gjærlås og tappekran
 • Hydrometer og 200ml målebeger
 • Flaskefyller/tappestang
 • Sprayflaske 500ml
 • Craft San 500ml - Desinfeksjonsmiddel
 • Termometer med kjeleklips
 • Kapselpåsetter bordmodell

I tillegg vil du også trenge flasker eller fat. Vi har også kjekke pakker for fating og flasking.

 • Pakkens produkter

  Bryggeskje


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Bryggeskje i plast 50cm. Skulle du ønske litt større kan du også ta en titt på en meskespade.

  Gummipakning til gjærlås


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Gummipakning som passer til gjærlås og i lokket på gjæringskaret.
  Gjæringskar på 32 liter med lokk og utvendig literskala
  Gjærlås med gult lokk finner du her

  Målebeger til Hydrometer 200ml


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Et målebeger som brukes sammen med Hydrometeret for å finne OG og FG

  Hydrometer ØL


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Hydrometer, liten type, til ølbrygging.

  Passer med målebeger til hydrometer for å måle sukkerinnhold i øl og vørter.

  Flaskefyller/tappestang


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Et genialt hjelpemiddel når man skal tappe øl på flasker. Sett den på kranen, åpne kranen og den fylles med øl. Når den treffer bunnen av ølflasken så renner ølet ut, når du fjerner flasken så stopper det automatisk.

  Festes til 9 mm eller 10 mm slange.

  Merk at fargen kan variere

  Sprayflaske 500 ml


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Hendig sprayflaske som kan fylles med f.eks. ferdigblandet Star San. Desinfisering underveis på bryggedagen blir utrolig mye enklere dersom man har en slik for hånden.

  Tappekran til gjæringskar rød/hvit


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Tappekran rød/hvit m/pakning.
  Diameter på hullet må være 26mm.

  Termometer 30 cm med kjeleklips


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  30cm lang probe med klips til å feste på kanten av kjelen.

  Rustfritt hus og probe.

  Måler temperaturer fra -10 til + 100 °C

   

  Craftsan 500ml


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Finest Craftsan er et høytskummende, syreholdig skyllemiddel i konsentrert form. Craftsan har de samme egenskapene som Starsan og brukes til siste skylling av bryggeutstyr før kontakt med vørter, øl eller andre næringsmidler. Helt uten at det trengs skylling med vann etter bruk. 

  Den anerkjente produsenten Chemisphere har sammen med CraftCo produsert skyllemiddelet Craftsan. Chemisphere ble opprettet i 1986 står ansvarlig for Pipeline- serien som av mange er foretrukken rengjøring for tappelinjer.

  Don't fear the foam!

  BRUKSANVISNING

  • Blandingsforhold: 20 ml Finest Craftsan pr. 10 liter vann
  • Kontakttid: 2 minutter

  Siste skylling av gjæringskar: vask med egnet vaskemiddel (link til kategori) og skyll godt. Pass godt på at alle gjærrester ol. er fjernet. Bruk et par liter utblandet Craftsan i gjæringskaret, sett på lokket og rist godt slik at det kommer i kontakt med alle flater. La stå i to minutter og tøm løsningen ut av karet. Det gjør ikke noe om det er skum igjen i bøtta. Det er ikke nødvendig å skylle etterpå.

  Siste skylling av diverse småutstyr: bland ut mengde Craftsan etter behov, og legg i bløt i to minutter. La blandingen renne litt av før bruk slik at man tar minst mulig med i vørteren.

  Tips: ha tilgjengelig en spray-/dusjeflaske med Craftsan- blanding til å dusje direkte på det du ønsker å skylle.

  FARE
  Inneholder fosforsyre
  H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  Egenskaper; syre; pH ikke utblandet; 1

  FØRSTEHJELP
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/ verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontak¬tlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

  Kapselpåsetter Bordmodell


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Meget solid og fin kapselpåsetter, passer til de aller fleste flasker.

  Hette til både 26 mm og 29 mm følger med.

  Gjæringskar 30l


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Naturfarget 30 liters gjæringskar med literskala på siden. Lokk følger med. Hull til tappekran bores kostnadsfritt på bestilling.

  Bredde: ca 42 cm

  Høyde uten gjærlås: ca 38 cm
  Høyde med gjærlås: ca 52 cm