Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Kom i gang med all grain brygging på en billig og enkel måte. Denne pakken inneholder det du trenger for å begynne å brygge, gjære og desinfisere.
Når gjæringsprosessen er ferdig må brygget også flaskes eller fates. Se vår startpakke for fating her.

Innhold i pakken:

 • Digiboil 65
 • Spiralkjøler
 • Meskepose 70 x 85cm
 • Silbunn
 • 2 stk gjæringskar med gjærlås og tappekran
 • Rustfri Bryggeskje
 • Hydrometer med målebeger
 • Craftsan 250ml

OBS: Grunnet feil på nettsiden blir ikke prisen riktig i kassen. Vi vil sette ned prisen til riktig beløp før ordren behandles!
 

 • Pakkens produkter

  Digiboil 65


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Digiboil fra KegLand er et 65 liters kokeapparat i rustfritt stål med digital temperaturkontroll. Perfekt som vannvarmer, eller til BIAB brygging. Kombiner denne med en silbunn, meskepose og en kjøler så har du et rimelig fullverdig bryggeapparat!
  Temperaturkontrolleren har et stort tydelig display, der temperatur kan stilles fra 0-140 grader celsius med 1 grader celcius nøyaktighet. Dette gjør apparatet også egnet til bruk utenfor brygging, f.eks til sous vide matlaging, som krabbekoker, pinnekjøtt osv.
  Apparatet er utstyrt med kran i rustfritt stål med 1/2" gjenger og slangenippel, for enkel tilkobling av annet utstyr som f.eks sirkulasjonspumpe.

  • Markering for litermål og gallon, +/- 1 liter nøyaktighet.
  • 1/2” BSP rustfri kran med 13mm slangenippel
  • Brytere for 3 varmeelementer (2000w, 1000w og 500w)
  • Lett å bruke
  • Flott for bruk som vannvarmer til brygging
  • Skjult varmeelement for enkel rengjøring
  • Kan også fint brukes til sous vide matlaging

  Spiralkjøler 65l


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Kjølespiral i rustfritt stål. Dette er modellen som følger med Robobrew BrewZilla 65L.

  Anbefalt for opp til 65 liter. Passer fint i BIAB gryter og lignende.

  Det er 2 måter å bruke en slik kjølespiral: Den mest vanlige metoden er å senke den ned i gryta og kjøre kaldt vann igjennom. En annen metode er å senke spiralen ned i iskaldt vann, for så å pumpe vørteren igjennom spiralen.

  Dimensjoner:
  27 cm diameter på selve spiralen, + 5 cm utstikk pga røret. Minimum diameter på gryte er derfor 32 cm.
  25 cm høyde på selve spiralen
  40 cm høyde totalt
  12,7 mm rørtykkelse

  Vi anbefaler å benytte klemringskoblinger for enkel tilkobling av vann.

  Silbunn, Ø=398 mm


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Silbunn, Ø=398 mm. Reservedel til RoboBrew BrewZilla 65. Passer også til Digiboil 65.
  RoboBrew benytter denne hovedsaklig som filter for sirkuleringspumpen under hele prosessen.
  Silbunnen kan fint brukes som vanlig falskbunn ved mesking uten silkar, men da er det anbefalt å bruke meskepose i tillegg for å sikre god nok filtrering. Meskepose vil i tillegg gjøre det lettere å få ut malten etter ferdig mesk.
  Diameter 398 mm. 5 støtteben, høyde 35mm. Hullene har en diameter på 2mm 

  Bryggeskje rustfri


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Skje i rustfritt stål, lengde er ca 50 cm.

  En god skje som kan saniteres.

  Ønsker du større kan du også se på en meskespade.

  Hydrometer med testrør


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Hydrometer, stor type til ølbrygging

  Gjæringskar 30l


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Naturfarget 30 liters gjæringskar med literskala på siden. Lokk følger med. Hull til tappekran bores kostnadsfritt på bestilling.

  Bredde: ca 42 cm

  Høyde uten gjærlås: ca 38 cm
  Høyde med gjærlås: ca 52 cm
   

  Gjæringskar 30l


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Naturfarget 30 liters gjæringskar med literskala på siden. Lokk følger med. Hull til tappekran bores kostnadsfritt på bestilling.

  Bredde: ca 42 cm

  Høyde uten gjærlås: ca 38 cm
  Høyde med gjærlås: ca 52 cm
   

  Gummipakning til gjærlås, rød


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Gummipakning til gjærlås 2x2,5 cm

  Gummipakning til gjærlås, rød


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Gummipakning til gjærlås 2x2,5 cm

  Tappekran til gjæringskar rød/hvit


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Tappekran rød/hvit m/pakning.
  Diameter på hullet må være 26mm.

  Tappekran til gjæringskar rød/hvit


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Tappekran rød/hvit m/pakning.
  Diameter på hullet må være 26mm.

  Craftsan 250ml


  Til toppen + Vis produktbeskrivelsen

  Finest Craftsan er et høytskummende, syreholdig skyllemiddel i konsentrert form. Craftsan har de samme egenskapene som Starsan og brukes til siste skylling av bryggeutstyr før kontakt med vørter, øl eller andre næringsmidler. Helt uten at det trengs skylling med vann etter bruk. 

  Den anerkjente produsenten Chemisphere har sammen med CraftCo produsert skyllemiddelet Craftsan. Chemisphere ble opprettet i 1986 står ansvarlig for Pipeline- serien som av mange er foretrukken rengjøring for tappelinjer.

  Don't fear the foam!

  BRUKSANVISNING

  • Blandingsforhold: 20 ml Finest Craftsan pr. 10 liter vann
  • Kontakttid: 2 minutter

  Siste skylling av gjæringskar: vask med egnet vaskemiddel (link til kategori) og skyll godt. Pass godt på at alle gjærrester ol. er fjernet. Bruk et par liter utblandet Craftsan i gjæringskaret, sett på lokket og rist godt slik at det kommer i kontakt med alle flater. La stå i to minutter og tøm løsningen ut av karet. Det gjør ikke noe om det er skum igjen i bøtta. Det er ikke nødvendig å skylle etterpå.

  Siste skylling av diverse småutstyr: bland ut mengde Craftsan etter behov, og legg i bløt i to minutter. La blandingen renne litt av før bruk slik at man tar minst mulig med i vørteren.

  Tips: ha tilgjengelig en spray-/dusjeflaske med Craftsan- blanding til å dusje direkte på det du ønsker å skylle.

  FARE
  Inneholder fosforsyre
  H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  Egenskaper; syre; pH ikke utblandet; 1

  FØRSTEHJELP
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/ verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontak¬tlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Relaterte produkter